Vnútroštátna a medzinárodná
nákladná doprava

M-FASHION v rámci svojich služieb ponúka aj vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú dopravu. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu vozových a kusových zásielok paletovaného tovaru, sypkých materiálov a ostatných materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín, nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, tekutých materiálov

Naša ponuka

Celovozové zásielky

ponuka1

Paletové zásielky

ponuka1

Sypké substráty

ponuka1

Ostatné materiály

ponuka1
Prepravný poriadok

Kontakt

Margita Žitňáková
M-fashion
Mlynská 357
029 44 Rabča
Tel.: 0902 676 011
Tel.: 0914 219 491